Tulkki (Ylempi AMK)

Kohti yhdenvertaista työelämää

Yhdenvertaisuuslain mukaiset kohtuulliset mukautukset ovat tukena kuurojen työnhaussa. Työnantajan on selvitettävä...

Tulkki (Ylempi AMK)