Kun kierrättäminen ei enää riitä – 5 vinkkiä kestävämpään kulttuuritoimintaan

Oranssi tausta, jossa teksti "Kulttuurituottaja, ylempi AMK) ja piirroskuva henkilöstä lentämässä linnulla.
Kulttuurituottaja YAMK

Kestävä kehitys mielletään usein ympäristötekoina, mutta se on paljon muutakin. Ekologinen kestävyys on elintärkeää ja toimii kaiken kestävän toiminnan perustana, mutta yksinään se ei toteuta kestävää kehitystä. Vihreä toimisto ei ole automaattisesti kestävän kehityksen mukainen. Pelkät ympäristöteot eivät riitä, jos samaan aikaan esimerkiksi henkilökunta kärvistelee huonojen työolojen, surkean palkan tai arvostuksen puutteen kanssa. Nyt tarvitaan oman toiminnan kriittistä tarkastelua ekologisen kestävyyden lisäksi myös sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta.

Lasten ja nuorten taidekeskus Annantalolla työstimme toissa vuonna omaa kestävän kehityksen suunnitelmaa yhdessä henkilökunnan kanssa. Viime vuonna osallistuimme OKKA-säätiön kehittämien lastenkulttuurin kestävän kehityksen indikaattoreiden pilotointiin ja toimme esille omaa kestävän kehityksen toimintaa lastenkulttuurin kestävän kehityksen oppaassa.

Näiden kokemuksien ja muiden omien havaintojeni perusteella kokosin muutaman vinkin, joiden avulla kulttuuritapahtuma tai –organisaatio voi lähteä pohtimaan omaa kestävän kehityksen toimintaansa. Toivottavasti näistä vinkeistä on sinulle apua matkallasi kohti kestävämpää kulttuuritoimintaa.

1. Ole vastuullinen rahankäyttäjä ja muista valinnoissa myös ympäristö ja ihmiset.  

Jokainen tuottaja on vastuussa omasta budjetistaan ja tekee omat valintansa. Ole reilu palkkiossa ja sopimuksissa. Katso että kaikki työntekijät – myös taiteilija – saavat reilun korvauksen työstään, ja että sopimuksissa on kaikki olennainen kirjattuna.  Tee kestäviä valintoja budjetin raameissa. Tarjoiluissa suosi lähiruokaa, luomua ja vegaanista. Jos tarvitset materiaa, lainaa, käytä kierrätysmateriaaleja tai tutki muita ympäristöystävällisiä ja eettisiä vaihtoehtoja. Tiesitkö muuten, että on olemassa maissista valmistettuja, 100%:sti biohajoavia kertakäyttösadetakkeja ilman mikromuoveja?  

2. Pidä huolta ihmisistä, olivat he sitten asiakkaita, työntekijöitä tai yhteistyökumppaneita.

Anna yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkyä toiminnassa. Käytä anonyymiä rekrytointia ja rohkaise eri taustaisia ihmisiä hakemaan avoinna olevia tehtäviä.  Tarkkaile viestinnässänne käytettävää kieltä. Onko kieli ymmärrettävää myös heikomman kielitaidon omaavalle? Korvaa arvottavat ja syrjivät sanat neutraalimmilla ja inklusiivisilla. 
Luokaa yhdessä turvallisemman tilan periaatteet, jotta kaikilla olisi hyvä olla mukana tapahtumassa sekä sen toteuttamisessa. Muista esteettömyys kielen lisäksi myös fyysisessä ympäristössä.  Puhu avoimesti, myönnä virheet ja korjaa ne. Osallista, vastuuta ja luota. Kukaan ei voi yksin tehdä kaikkea ja useammat aivot ovat monesti hyvät suunnittelussa. Muista myös arvostaa muiden työaikaa pysymällä aikatauluissa ja asiassa. 

3. Kirjaa ylös kestävän kehityksen tavoitteet.

Kestävä maailma ei synny yhdessä yössä, eikä yksi taho ole vastuussa kaikesta. Tee siis päätökset oman työn ja organisaation kannalta kestävästi. Pohdi, millä tavalla toimintanne on jo nyt kestävän kehityksen mukaista. Entä mitkä asiat toiminnassanne vaatisivat muutosta ollakseen kestävän kehityksen mukaisia? Kirjatkaa kestävän kehityksen tavoitteenne suunnitelmaksi, osaksi strategiaa tai toimintasuunnitelmaa ja päivittäkää sitä säännöllisesti. Oman toiminnan kestävyyden pohdinnassa voit hyödyntää vaikka kestävän kehityksen kompassia tai Kulttuuria kaikille –palvelua.

4. Luo kestäviä kumppanuuksia.

Etsi yhteistyökumppaneita, jotka tukevat organisaatiollesi tärkeitä kestävän kehityksen tavoitteita. Mieti tarkat tavoitteet yhteistyölle ja tarkastele kriittisesti yhteistyökumppanuuksia. Jaammeko samoja arvoja? Miten nämä arvot näkyvät yhteistyökumppanin arjessa? Onko kumppanuus potentiaalisen toimijan kanssa oikeasti hyödyllinen vai olisiko joku toinen kenties parempi? Kansainvälisissä kumppanuuksissa pitkät lennot ja isot aikaerot tekevät yhteistyöstä haastavaa. Mieti myös voisiko lentämisen sijaan matkustaa maata pitkin tai toimisivatko tapaamiset etänä. Lisätkää yhteistyösopimuksiin kohta, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan yhteistyössä kestävän kehityksen periaatteita.

5. Muista aina ympäristö!

Ilman maapalloa ei ole tapahtumia ja ilman ilmastotekoja ei pian ole elinkelpoista maapalloa. Valitse siis uusiutuvia energialähteitä, kierrätä ja rohkaise kaikkia sidosryhmiä vihreisiin valintoihin. Harkitse kenties sertifikaatteja, kuten Ekokompassi tai Vihreä Lippu. Meillä on oikeasti vain tämä planeetta ja sen tulevaisuus on kiinni jokaisesta meistä. Nyt on aika toimia kestävämmän tulevaisuuden puolesta!

Teksti: Heidi Valjus, kulttuurituottaja ja kulttuurituotannon YAMK-opiskelija 

Last modified: 17.5.2022